Pierwsze zebranie z rodzicami w nowym roku szkolnym ma zazwyczaj charakter organizacyjny. Podczas wrześniowego spotkania z rodzicami przekazywane są stałe informacje dotyczące organizacji szkoły i ustaleń klasowych. Poniżej znajdziesz ogólny plan zebrania, przydatny dla nauczycieli klas I-III.

Powitanie i przedstawienie się

Zebranie rozpocznij od powitania rodziców. Jeśli jest to Twoje pierwsze zebranie z rodzicami w nowej klasie, krótko opowiedz o sobie. Możesz też podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi klasy. Warto też poprosić rodziców o przedstawienie się – ułatwi to wspólną komunikację.

Wybór protokolanta

Wybór protokolanta, czyli osoby spisującej najważniejsze punkty z zebrania, powinien mieć miejsce na samym początku zebrania. Protokolant może spisywać przebieg zebrania na szkolnym druku, który pobiera się w sekretariacie, przygotowanym przez nauczyciela ogólnym planie zebrania, do którego dopisuje szczegóły lub całkowicie niezależnie na czystej karcie.

Przekazanie listy obecności

Listę obecności, najlepiej przygotować na oddzielnej kartce lub w tabeli zawierającej nazwiska uczniów.

Przekazanie ważnych informacji dotyczących funkcjonowania szkoły

W tym punkcie przekazuję informacje dotyczące godzin funkcjonowania szkoły, trybu pracy klasy np. dwuzmianowy. Jest to czas na przedstawienie ważnych informacji znajdujących się w Statucie szkoły oraz zapoznanie z Regulaminem funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym. Są to ogólne informacje, które przekazywane są na spotkaniach z rodzicami we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Przedstawienie wymagań edukacyjnych

Jednym z obowiązków nauczyciela jest też przedstawienie wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. Dzięki temu rodzice mają świadomość jakie wymagania powinno spełniać dziecko. Wymagania edukacyjne to nic innego jak podstawa programowa lub wewnątrzszkolne ustalenia dotyczące wymagań dla każdej klasy szkoły podstawowej.

Sposób komunikacji z nauczycielem

W dobie pandemii najczęściej komunikuję się z rodzicami z użyciem dziennika elektronicznego Librus. Być może wprowadzisz zeszyt do korespondencji lub postawisz na komunikację mailową. Ważne, żeby wszyscy rodzice wiedzieli, jakie formy kontaktu są możliwe. Warto wspomnieć również o procedurze załatwiania spraw w szkole. Myślę, że w wielu miejscach wygląda to podobnie: najpierw wychowawca, następnie pedagog lub psycholog, a potem wicedyrektor i dyrektor.

Informacja o nauczycielach uczących w klasie

Wymień z imienia i nazwiska nauczycieli uczących w klasie: anglistę, nauczyciela etyki lub religii. Rodzicom ułatwi to kontakt z tymi nauczycielami.

Sprawy organizacyjne w klasie

To ważny punkt z perspektywy rodziców i wychowawców. Przekazujemy tutaj praktyczne ustalenia obowiązujące w szkole i klasie, np. rodzaj obuwia na zmianę, informacje o stroju gimnastycznym, informacje dotyczące pobytu dzieci w świetlicy oraz zakupu obiadów w szkole, procedurę odbioru dziecka ze szkoły i samodzielnego powrotu do domu. Możesz też zapytać rodziców o chęć obchodzenia urodzin w klasie, poprosić o zakup materiałów plastycznych czy dodatkowych ćwiczeń dla dzieci.

Ważne wydarzenia w najbliższym czasie

Ważne wydarzenia w szkole i klasie to planowane wycieczki i uroczystości. Warto przedstawić kalendarz szkoły na najbliższe miesiące, uwzględniając także dni wolne od zajęć tzw. dni dyrektorskie.

Projekty i programy edukacyjne

Na pewno planując pracę w nowym roku szkolnym, zastanawiasz się nad wyborem projektów i programów edukacyjnych, które klasa będzie realizować. Opowiedz rodzicom, jakie dodatkowe działania chcesz podjąć. Często wymagają one wyrażenia zgody przez opiekunów prawnych – jest to dobry moment na uzyskanie takiej zgody. Rodzice najczęściej bardzo pozytywnie podchodzą do dodatkowych działań podejmowanych na rzecz ich dzieci. O projektach, które realizowałam w roku szkolnym 2020/2021 przeczytasz tutaj.

Przekazanie zgód i deklaracji

Zgody i deklaracje najlepiej przekazać rodzicom zapakowane w jedną koszulkę. Z doświadczenia wiem, że bardzo porządkuje to udostępnianie tych druków. Poproś rodziców, by uczniowie przynieśli podpisane zgody następnego dnia. Pamiętaj, że wymagane są podpisy dwójki rodziców.

Wybór trójki klasowej

Wybór trójki klasowej to często najtrudniejszy moment zebrania. Szczególnie w sytuacji, kiedy żaden z dorosłych nie chce się zgłosić do pełnienia klasowych funkcji. Podczas zebrania z rodzicami staram się docenić wagę tej funkcji i podkreślić wsparcie, jakie przedstawiciele rady rodziców dają całej klasie.

Pytania i podziękowanie

Na koniec oddaj głos rodzicom. Być może pojawią się pytania lub dyskusja dotycząca spraw klasy.

Poniżej znajdziesz ogólny plan zebrania do pobrania.


Jeśli pracujesz w przedszkolu przeczytaj wpis Jak bezstresowo przeprowadzić zebranie z rodzicami w przedszkolu?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.