Awans zawodowy to dla nieodłączne element życia zawodowego nauczycieli. 3 lata temu, we wrześniu 2019 roku rozpoczęłam awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, a teraz czas na małe podsumowanie.

Plan rozwoju zawodowego

Składając wniosek o rozpoczęcie awansu zawodowego, należy dołączyć plan rozwoju zawodowego. Plan tworzysz w odniesieniu do wymagań zawartych w dwóch ważnych dokumentach: Karcie Nauczyciela oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

W planie rozwoju zawodowego istotne jest ustalenie działań, które pozwolą spełnić wymagania na dany stopień zawodowy. Trzeba też pamiętać o specyfice placówki, w której odbywamy staż. Swój awans zawodowy rozpoczęłam w przedszkolu, a kolejne 2 lata odbywałam go w warszawskiej Szkole Podstawowej. Dodatkowo przedszkole nie było tradycyjną placówką, ale daltońską. W związku z tym, w trakcie stażu plan musiałam zmienić. Zaplanowane działania w przedszkolu nie przystawały do tych w szkole. Stworzyłam, więc aneks do wcześniejszego planu rozwoju zawodowego.

Dobre praktyki

Stworzyłaś już plan i wdrażasz się w jego realizację. Dla mnie podczas awansu szczególnie pomocne było comiesięczne spisywanie działań, które udało mi się zrealizować w specjalnym zeszycie. Możesz to robić także na komputerze. Zapisywałam sobie nagłówek, np. wrzesień 2019 i wszystkie akcje, zajęcia, zadania, które realizowałam w danym miesiącu. To bardzo mi pomogło w tworzeniu dokumentacji nie tylko tej związanej z awansem zawodowym, ale i sprawozdań na semestr i koniec roku szkolnego. Każdego miesiąca robisz mnóstwo wartościowych rzeczy w swojej pracy. Ale podczas pisania sprawozdania, bez notatek – umykają nam one. Dla mnie to było wybawienie.

Po każdym roku awansu pisałam cząstkowe sprawozdanie. To też dobra praktyka. Dlaczego? Po pierwsze w ostatnim roku awansu zawodowego musiałam do sprawozdania dopisać tylko elementy z ostatniego roku. Nie tworzyłam całego sprawozdania na nowo. Dwa wcześniejsze lata miałam już gotowe. Pracy dużo mniej, niż gdybym miała tworzyć sprawozdanie od nowa. Po drugie, po każdym roku pisząc sprawozdanie cząstkowe analizowałam plan i wiedziałam nad czym powinnam skupić się w kolejnym roku. Jakie zadania nie zostały jeszcze zrealizowane. Nad czym warto jeszcze popracować. To świetna okazja do autorefleksji.

Moje sprawozdanie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanegoSprawozdanie-z-realizacji-planu-rozowju-zaowodowego.pdf

Egzamin na nauczyciela mianowanego

Egzaminowi na stopień nauczyciela mianowanego oczywiście towarzyszył stres. Nie denerwowałam się tym, czy na pewno spełniłam wszystkie wymagania, bo wiedziałam, że tak. Przygotowałam też wcześniej prezentację i dobrze wiedziałam, co mam mówić. Stresowały mnie najbardziej pytania od komisji dotyczące znajomości przepisów prawa.

Przygotowania rozpoczęłam od tego, co bardziej przyjemne. Stworzyłam prezentację w Canvie. Przy okazji o Canvie dla oświaty możecie przeczytać we wpisie: Stwórz kreatywne materiały z aplikacją Canva dla oświaty. Podczas tworzenia prezentacji miałam jedną zasadę. Nie zamieszczam w niej wszystkiego, co zdołałam zrobić. Skupiam się najważniejszych z mojej perspektywy działaniach i tzw. „wisienkach na torcie”. To znaczy elementach, które mnie wyróżniają np. prowadzeniu bloga Sensonauka.pl. Przez kilka dni ćwiczyłam opowiadanie o swoim dorobku zawodowym do stworzonej prezentacji. Zawsze takie przygotowanie pomaga mi poczuć się pewniej. Tak też było tym razem.

Ciągle jednak pozostawały pytania egzaminacyjne, które wiadomo, że mogą być różne. Zazwyczaj co najmniej jedno pytanie wymaga wiedzy z zakresu przepisów prawa oświatowego. Z pomocą przyszła mi grupa, w której byłam już od dawna, czyli Awans z Beatą. Mianowany od A do Z. Na tej facebookowej grupie uczestniczki wymieniają się pytaniami, które zostały im zadane podczas egzaminu i opracowaniami różnych zagadnień. Znalazłam tam świetny plik, w którym autorka przedstawiła wszystkie dokumenty, których znajomość jest wymagana z dokładnym opisem sytuacji, w jakich je stosujemy. Jeśli jesteś w trakcie awansu, zajrzyj do tej grupy. Na pewno znajdziesz tam wiele cennych informacji.

Warto, żebyś podczas swojego egzaminu miała pozytywne podejście. W komisji egzaminacyjnej zasiadają: przedstawiciel organu prowadzącego, dyrektor szkoły, eksperci oraz osoba z kuratorium. Ale tak naprawdę są to ludzie, którzy wcale nie mają ochoty łapać nas na niewiedzy. Muszą po prostu wykonać swoje zadanie. Takie pozytywne nastawienie bardzo mi pomogło.

Awans zawodowy – Podsumowanie

Jestem pewna, że zdasz egzamin śpiewająco. W końcu pracowałaś na to trzy lata.

Choć wiem, że szykują się pewne zmiany jeśli chodzi o awans zawodowy nauczycieli, to może komuś przyda się moje doświadczenie. Przedstawiam też poniżej moją prezentację oraz pytania egzaminacyjne:

  • Czym kieruję się wybierając pakiety edukacyjne dla uczniów?
  • Co zrobię, jeśli do mojej klasy trafi dziecko, które nic nie mówi?
  • Na czym polegała moja współpraca z rodzicami?

Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego autorstwa Joanna Podgórska

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.