Książka „Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej” bardzo mnie zainteresowała, ponieważ jest jedną z niewielu książek, które poruszają temat rozwoju motoryki małej w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej. Autor Pan Zbigniew Przyrowski jest prekursorem metody integracji sensorycznej. Stworzył także własny program terapii ręki, a książka jest swego rodzaju podręcznikiem dla uczestników jego szkoleń.

Teoria rozwoju ręki

Pierwsza część książki poświęcona jest prezentacji podstawowych zagadnień związanych z integracją sensoryczną. Pomaga to zrozumieć, w jaki sposób praca układu nerwowego, integracja odruchów, stabilizacja centralna czy równowaga wpływają na sprawność manualną dziecka.

W książce jest także rozdział, w którym opisany jest rozwój chwytu, w tym chwytu pisarskiego. Autor przypomina, że to rozwój posturalny dziecka od urodzenia warunkuje prawidłową zdolność manipulacyjną dłoni. Przypomina, że równie ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, prawidłowe ruchy oczu i integracja sensoryczna. Jak pisze Przyrowski „Jeśli mechanizmy przetwarzania sensorycznego przebiegają nieprawidłowo, cały proces ulega zachwianiu i pojawiają się problemy wymagające interwencji w ramach terapii ręki”.

Terapia ręki i integracja sensoryczna

W książce znajdziesz opisy zaburzeń integracji sensorycznej, które będą miały wpływ na rozwój sprawności ręki. Autor dosyć szczegółowo opisuje zaburzenia modulacji sensorycznej w zakresie przetwarzania bodźców przedsionkowych, proprioceptywnych oraz dotykowych.

Szczegółowo opisuje także znane terapeutom integracji sensorycznej próby kliniczne. Jakość wykonania ćwiczeń przez dziecko w ramach tych prób, to informacja o rodzaju trudności w zakresie pracy motoryki małej. Te wszystkie informacje są przekazywane na kursach i studiach z integracji sensorycznej. Dzięki temu, że są zebrane w jednym miejscu, w tej publikacji, pozwalają uporządkować wiedzę.

Terapia ręki w praktyce

Rozdział, z którego czerpię najwięcej wiedzy dotyczy procesu terapii. W książce zamieszczone są różne rodzaje aktywności np. przedsionkowo-proprioceptywne, dotykowe, ćwiczenia w zakresie reakcji równoważnych czy na stabilizację obręczy barkowej i wiele innych. W ramach tych aktywności autor proponuje po kilka różnych ćwiczeń ze sprzętem, który znajduje się w sali SI oraz bez specjalistycznego sprzętu. Jako terapeuta ciągle poszukuję nowych pomysłów na ćwiczenia, a w tej cienkiej książeczce jest ich wiele. Jestem pewna, że niektórych z nich nie znaliście.

Podsumowanie

Jest to idealna książka dla terapeutów integracji sensorycznej, którzy pracują także w ramach terapii ręki. Większość pacjentów, którzy uczęszczają na SI potrzebuje także wsparcia w zakresie rozwoju motoryki małej. W tej cienkiej książce znajdziesz zebrane w jednym miejscu informacje na temat diagnozy i terapii ręki w kontekście integracji sensorycznej. Wyposażenie sali czyli specjalistyczne sprzęty pozwalają korzystać z ćwiczeń w pełnym zakresie.

Przeczytaj inne recenzje książek specjalistycznych w zakładce Biblioteczka SI.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.